John Forbes Nash Sözleri

John Forbes Nash Sözleri John Forbes Nash Nobel Ödülü sahibi Amerikalı matematikçiydi. Nash Dengeleri ve Nash Oyunu gibi önemli katkılarıyla oyun teorisinin gelişiminde önemli rol oynadı. Nash’in hayatı ve çalışmaları, “Akıl Oyunları” adlı filmde de anlatılmıştır.

Nash’in sözleri, dehasının yanı sıra, onun insan doğası ve dünya hakkındaki derin içgörüsünü de yansıtır. İşte Nash’in en ünlü sözlerinden bazıları:

 • “Bir dahi, sorudan önce cevabı görür.”
 • “Rekabet ortamında biri hep kaybeder.”
 • “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.”
 • “Yaratıcılık kinetik enerjiye ihtiyaç duyar ve hareket yaratıcı düşünceye yardımcı olur.”
 • “Deli değildim. Bazı normlara uymayan hareketlerim vardı. Aklıselim olma, bir ölçüde konformizmin bir formudur. Aklı yitirdi, deli dediklerimiz, konformist değildir.”
 • “Hayat, bir dizi olasılıktır. Ne olacağını asla bilemezsiniz.”
 • “Aşk, mantığın ötesinde bir şeydir.”
 • “Hayal gücü, her şeyin başlangıcıdır.”

Nash’in sözleri, hem ilham verici hem de düşündürücüdür. Bize dünyanın karmaşıklığını ve güzelliğini görmeyi, aklımızı ve hayal gücümüzü kullanmayı ve hayattaki en önemli şeyin sevgi olduğunu hatırlatır.

İşte Nash’in sözlerinden bazılarına daha ayrıntılı bir bakış:

 • “Bir dahi, sorudan önce cevabı görür.”

Bu söz, Nash’in dehasının bir yansımasıdır. Nash, oyun teorisi alanında yaptığı çalışmalarla, insanların birbiriyle etkileşime girdiği karmaşık durumları anlamamıza yardımcı oldu. Nash Dengeleri, Nash Oyunu gibi kavramları geliştirerek, insanların işbirliği yapması veya rekabet etmesi gerektiğinde nasıl davranacağını belirlemek için bir çerçeve sağladı.

 • “Rekabet ortamında biri hep kaybeder.”

Bu söz, Nash’in oyun teorisi hakkındaki anlayışına dayanmaktadır. Nash, oyun teorisinin temel varsayımlarından birinin, oyuncuların kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığını savundu. Bu varsayım, rekabet ortamlarında oyuncuların genellikle birbirleriyle çatışacağını ve bu çatışmanın bir tarafının kazanması ve diğer tarafın kaybetmesi anlamına geleceğini gösterir.

 • “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.”

Bu söz, Nash’in matematik ve adalet arasındaki ilişkiye olan inancını yansıtır. Nash, matematiksel düşüncenin, adaletin temellerini anlamamıza yardımcı olduğuna inanıyordu. Örneğin, Nash Dengeleri, adil bir anlaşmaya varmak için oyuncuların işbirliği yapmalarını gerektirir.

 • “Yaratıcılık kinetik enerjiye ihtiyaç duyar ve hareket yaratıcı düşünceye yardımcı olur.”

Bu söz, Nash’in yaratıcılığın önemine olan inancını yansıtır. Nash, yaratıcılığın, problemleri çözmek ve yeni fikirler üretmek için gerekli olduğuna inanıyordu. Bu söz, hareketin yaratıcı düşünceyi teşvik edebileceğine dair bir inancı da yansıtıyor.

 • “Deli değildim. Bazı normlara uymayan hareketlerim vardı. Aklıselim olma, bir ölçüde konformizmin bir formudur. Aklı yitirdi, deli dediklerimiz, konformist değildir.”

Bu söz, Nash’in şizofreni teşhisi konduğu dönemde yaşadığı zorluklara dair bir yansımasıdır. Nash, şizofreninin bir tür akıl hastalığı olduğuna inanmadı. Bunun yerine, şizofreninin, normal insanların göz ardı ettiği gerçekleri görebilme yeteneğinin bir sonucu olduğuna inanıyordu.

Nash’in sözleri, hem ilham verici hem de düşündürücüdür. Bize dünyanın karmaşıklığını ve güzelliğini görmeyi, aklımızı ve hayal gücümüzü kullanmayı ve hayattaki en önemli şeyin sevgi olduğunu hatırlatır.

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir