İbn Rüşd Sözleri

İbn Rüşd Sözleri İbn Rüşd, 12. yüzyılda yaşamış, İslam dünyasının en önemli filozoflarından biridir. Felsefesi, Aristotelesçilik üzerine kuruludur ve İslam dini ile felsefenin uyumlu olduğunu savunur. İbn Rüşd’ün sözleri, akılcılığın, hoşgörünün ve adaletin önemini vurgular.

İşte İbn Rüşd’ün en ünlü sözlerinden bazıları:

 • “Akla uygun olmayan şey dine de uygun olmaz.”
 • “Bilgi, nesne ile kavrayışın uyumudur.”
 • “Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazı, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun.”
 • “Adalet yalnızca görüşlerine katıldıklarımıza değil bunda (bir hata) payı olanlara da şükran duymamızdır.”
 • “İnsanlar, akılları ve iradeleri sayesinde, kendi kaderlerini tayin etme gücüne sahiptirler.”
 • “Din ve felsefe, aynı gerçeğin iki farklı yönüdür.”
 • “Hakikat, tektir ve ona farklı yollarla ulaşılabilir.”
 • “İnsan, hem maddi hem de manevi bir varlıktır.”

İbn Rüşd’ün sözleri, günümüzde de geçerliliğini koruyan, evrensel bir öneme sahiptir. Bize aklın, hoşgörünün ve adaletin önemini hatırlatır.

İşte İbn Rüşd’ün sözlerinden bazılarına daha ayrıntılı bir bakış:

 • “Akla uygun olmayan şey dine de uygun olmaz.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün akılcılığın önemine olan inancını yansıtır. İbn Rüşd, dinin aklın ilkelerine aykırı olmadığını, aksine akılla uyumlu olduğunu savundu.

 • “Bilgi, nesne ile kavrayışın uyumudur.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün bilginin doğası hakkındaki anlayışına dayanmaktadır. İbn Rüşd, bilginin, nesnenin gerçekliğinin kavranması olduğunu savundu.

 • “Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazı, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün hoşgörünün önemine olan inancını yansıtır. İbn Rüşd, herkesin hata yapabileceğini ve kimsenin mükemmel olmadığını savundu.

 • “Adalet yalnızca görüşlerine katıldıklarımıza değil bunda (bir hata) payı olanlara da şükran duymamızdır.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün adalet anlayışına dayanmaktadır. İbn Rüşd, adaletin, herkese adil davranılması olduğunu savundu.

 • “İnsanlar, akılları ve iradeleri sayesinde, kendi kaderlerini tayin etme gücüne sahiptirler.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün insan özgürlüğüne olan inancını yansıtır. İbn Rüşd, insanların kendi hayatlarını kontrol etme gücüne sahip olduğuna inanıyordu.

 • “Din ve felsefe, aynı gerçeğin iki farklı yönüdür.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün din ve felsefe arasındaki ilişkiye olan inancını yansıtır. İbn Rüşd, dinin ve felsefenin, aynı gerçeğin iki farklı yönünü temsil ettiğini savundu.

 • “Hakikat, tektir ve ona farklı yollarla ulaşılabilir.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün hakikat anlayışına dayanmaktadır. İbn Rüşd, hakikatin tek olduğunu ve ona farklı yollarla ulaşılabileceğini savundu.

 • “İnsan, hem maddi hem de manevi bir varlıktır.”

Bu söz, İbn Rüşd’ün insan doğası hakkındaki anlayışına dayanmaktadır. İbn Rüşd, insanın hem maddi hem de manevi bir varlık olduğunu savundu.

İbn Rüşd’ün sözleri, hem ilham verici hem de düşündürücüdür. Bize aklın, hoşgörünün ve adaletin önemini hatırlatır.

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir